Místní knihovna Rozsochy

fotoalbum

 

 

Čtení dětem 2017:

Pohádkové čtení - Jan Hrubec

Pohádkové čtení - O princi z knížky - Jan Hrubec

http://www.rozsochy.cz/fotogalerie/106/
  
- zde naleznete více fotografií

Strašidelné čtení - Jan Opatřil

Hrůzostrašné povídky - Jan Opatřil /autorské čtení/

http://www.rozsochy.cz/fotogalerie/107/  
- zde naleznete více fotografií

Cestovatelské čtení - písničkové Tetiny

Čtení dětem - Brněnské tetiny

Čtení dětem - Brněnské tetiny

http://www.rozsochy.cz/fotogalerie/108/
  
- zde naleznete více fotografií

Čtení dětem 2016 -

http://www.rozsochy.cz/fotogalerie/90/   - zde naleznete fotografie z akce

http://www.rozsochy.cz/fotogalerie/91/  - zde naleznete fotografie z akce

Čtení dětem 2016 - Ladisla Zibura

fotografie z akce naleznete pod tímto odkazem:

http://www.rozsochy.cz/fotogalerie/89/

 

Literárně-turistický pochod pro malé a velké

"Za poklady českého lesa" - říjen 2015

http://www.rozsochy.cz/fotogalerie/82/

 

ČTENÍ DĚTEM:

fotografie z naší oblíbené akce - "Čtení dětem" - rok 2015

naleznete zde:

http://www.rozsochy.cz/fotogalerie/66/

....................................................................................................................................................

logo-hranate

sam-2149

cteni-ucast

....máme pro koho èíst...

dscf3816

cteni-metlik

Autor knihy Dobrodružství kapøíka Metlíka ète dìtem z vlastní tvorby 

dscf3809

sl. Vandírková nám povídala o Africe a èetla africké pohádky

dscf3913

Loutkoherec Mga. Jan Hrubec pøi ètení veselé pohádky "Teta to plete"

dscf3786

Lenka Cacková (divadlo Netratrdlo) - ète pohádku z knihy "O èertu Matesovi"

dscf3851

Mga. Petra Špaèková-Lintymerová, pedagog zpìvu Konzervatoøe Evangelické akademie v Olomouci,

odborná asistenka herectví na JAMU v Brnì - po ètení jsme si pìknì zaøádili...

kopie-dscf3161

Vodnické ètení pro dìti

dscf3184

pohádka o Popelákovi - Hospicové hnutí

ct9

herec Erik Pardus ète dìtem pohádku z knihy "Bubáci a hastrmani" 

obrazek

 PhDr. Vlado Cisár z Mìstského muzea Bystøice nad Pernštejnem nám èetl o povídal o historii

našeho regionu

 
obrazek
   ....babièky ètou dìtem........
 

  OSTATNÍ AKCE KNIHOVNY:

dsc01326

rok 2013 - návštìva v knihovnì - žáci ZŠ Rozsochy

 sam-1773
rok 2013 - Vánoce s klaunem Traktorem

101-1125

rok 2012 - VÁNOÈNÍ VÝSTAVA „Pùjdem spolu do Betléma…“

hrubec-loutky
 rok 2011 - Vánoèní hra pro naše ètenáøe v podání Mga. Jana Hrubce
 
imga0071
 rok 2011 - Velikonoèní výstava
 
vystava-vanoc-2010
 rok 2010 - Vánoèní výstava na téma "VÁNOCE JOSEFA LADY"
 
p1030514
 Návštìva žákù ZŠ Rozsochy - Josef Lada v podání starosty obce vypravuje dìtem o Vánocích v Hrusicích...

 

 Návštìva dìtí ze ZŠ Rozsochy  - hledání tajemného klíèe k rozluštìní hádanky...

p1030529