Místní knihovna Rozsochy

Zajímavé články a odkazy

ZAJÍMAVÝ ODKAZ, STOJÍ ZA TO.... NIGHTWORK - KNIHA KNIH (Mr. ČTI-WO)

----------------------------------------------------------------------

Zajímavé odkazy

( www.knihovny.net )
( www.knihovnice.cz )
( www.celeceskoctedetem.cz )
( www.edu.cz )
( www.uiv.cz )
( www.basic.cz )
( www.ekamarad.cz )
( www.alik.cz )
( www.balonek.cz )
( www.jablko.cz )
( www.hranostaj.cz )
( www.kidsland.cz/knihy.php )
( www.iabc.cz )
( www.ctyrlistek.cz/index2.htm )
( citarny.web2u.cz )
( wp.wpublisher.cz/malenoviny )
( www.knihyprodeti.cz )
( www.npkk.cz )
( www.rostemesknihou.cz )
( www.mlp.cz/pohadky )
( citarny.cz )
( www.mestoprodeti.cz )
( www.tyyo.cz. )

Čtení a literatura

http://www.rostemesknihou.cz/ -  Rostík - soutěže, hry, knížky pro děti - projekt na podporu dětského čtenářství

BiblioHelp: biblioterapie na webu „podává záchranný kruh“ každému, kdo má nějaké trápení. Kruh má v tomto případě podobu knihy, která pomůže, poradí, pohladí, informuje, povzbudí. Tedy všechny ty zázračné věci, které knihy mimoděk i cíleně umějí.

Čítarny propagují dobré knihy pro všechny věkové kategorie a informují o dění kolem čtení a literatury.

ČteSyRád - Čtenářův sympatický rádce funguje jako „virtuální knihovník“, nebo hodně sečtělý kamarád/ka, chcete-li. Podle Vámi zvolených kritérií vybere ty nejlepší knihy právě pro Vás.

iLiteratura poskytuje zpravodajství o literatuře z celého světa.

Knihovnice ze sebe sype stále nové nezávislé recenze knih nejrůznějších žánrů. Píší je sami čtenáři.

Ptejte se knihovny je velmi chytrá služba. Do 48 hodin zodpoví jakékoliv vaše otázky. Síly přitom spojují české knihovny.

 

Elektronické a zvukové knihy

E-knihovna umožňuje stahovat zdarma elektronické verze vybraných titulů. Děkujeme Městské knihovně v Praze:-).

Google knihy nastřádaly již opravdu velkou knihovnu. Najdete v ní náhledy i plné texty milionů knih z knihoven a vydavatelství celého světa. V češtině i mnoha dalších jazycích.

Gutenberg je sice e-obchod, ale nabízí také plno elektronických knih ke stažení úplně zdarma. A legálně!;-).

Palmknihy žijí elektronickými knihami. Šíří nejen informace o této „novince“, ale také samotné e-knihy.

Audioknihy nadchnou všechny příznivce zvukových knih. Najdete zde novinky z této oblasti i soubory ke stažení.

Čtenářský deník nabízí klasická díla ve zvukové podobě ke stažení zdarma. Projekt Českého rozhlasu nás nabádá: „Vem Boženu do metra!“ :-).

----------------------------------------------------------

UPOZORNĚNÍ - ZAJÍMAVÉ INFORMACE NA www.seznamsebezpecne.cz

S rychlým rozvojem informačních technologií dochází i k novým možnostem zneužívání dětí. Podívejte se s námi, jaké nástrahy může internet přinášet a jak s nimi bojovat.

Film určený dětem, jejich rodičům a pedagogům o nástrahách internetu a nebezpečí, která jsou skryta za nejrůznějšími identitami.

--------------------------------------------------------------------------------- 

E-knihy domácí:
http://search.mlp.cz/searchMKP.jsp?action=qcDavka&espQCId=pop-eknihy-mkp#/c_s_ol=espQCId-eq:pop-eknihy-mkp - e-knihovna Městské knihovny v Praze
http://www.palmknihy.cz
http://www.ereading.cz
http://www.digiknihy.cz
http://www.bookz.cz

Zahraniční:
http://www.guttenberg.org
http://www.amazon.com
http://www.ebooks.com
http://Books.google.com

 

INTERNETOVÉ ČASOPISY, PRO SENIORY

http://www.knihzdar.cz/pocitany_odkaz.php?linkuj=http://www.stastniseniori.cz/

 
Projekty – on-line knihy apod 

http://www.mlp.cz/knihovna_on-line.htm
Bible - http://www.biblenet.cz
Gutenberg - www.gutenberg.org/browse/languages/cs
K. H. Borovský - http://eldar.cz/kangaroo/borovsky
A. de Saint-Exupéry: Malý princ - http://www.vrana.cz/princ
Česká literatura na internetu - http://www.ceskaliteratura.cz/texty.htm
plné texty knih Jerome Klapka Jerome, E. A. Poe, A. Sapkowski - http://www.oook.cz/library/
Česká elektronická knihovna - http://www.ceska-poezie.cz/cek/

 

Elektronická knihkupectví

Knihservis
Knihy.cz
Kosmas
Studovna
Vltava
Dům knihy
Knihkupectví Fišer
Palác knih Luxor

 

Literatura On-line

Portál české literatura
Bibliomania

 

Periodika o knihách

Internetový časopis o literatuře doma i ve světě
Recenze knih se sci-fi tematikou
Ohlášené knihy
Knihy (týdeník)

 

Ústřední orgány ČR:

Parlament ČR - Poslanecká sněmovna
Parlament ČR - Senát
Úřad vlády ČR
Kancelář prezidenta republiky
Ministerstvo dopryvy a spojů ČR
Ministerstvo financí ČR
Ministerstvo kultury ČR

Ministerstvo obrany ČR
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Ministerstvo spravedlnosti ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zemědělství ČR

Ministerstvo životního prostředí ČR

----------------------------------------------------------------------------------

JAK PSANÍ OVLIVŇUJE INTELIGENCI

Psaní je neodmyslitelnou součástí našeho života. Písmem můžeme vyjadřovat své nápady nebo komunikovat s okolím, styl písma naopak prozradí mnoho o naší povaze. S postupem technologií se ale stále více uchylujeme k počítačovým klávesnicím a telefonům. Vědci tento trend příliš neschvalují. Klasické psaní je totiž důležité pro rozvoj mozku, a to především u dětí.

V době, kdy jsou děti doslova obklopeny všudypřítomnými počítači a mobilními telefony, bijí mnozí odborníci na poplach. Útlum klasického psaní prý může mít negativní vliv právě na vývoj a inteligenci dětí.

"Přítomnost moderních technologií představuje opravdu velký problém," potvrzuje Gwendolyn Boundsová z Wall Street Journal. Nezávislé studie totiž potvrzují, že právě klasické ruční psaní je velmi důležité pro rozvoj mozku. Pomáhá především u dětí zdokonalovat jemnou motoriku, vyjadřovat se a vytvářet nápady. Jak tedy psaní ovlivňuje fungování mozku?

Ručním psaním lépe a rychleji vyjádříme naše myšlenky

Psycholožka Virginia Berningerová z univerzity ve Wisconsinu dělala průzkum mezi žáky druhých, čtvrtých a šestých tříd. Zjistila, že tyto děti nejen že píší rychleji ručně než na klávesnici, také jsou při psaní slohových prací či esejí více nápadití. Berningerová zdůrazňuje, že právě pohyby prstů při psaní aktivují mozkové oblasti spojené s myšlením, vyjadřováním a krátkodobou pamětí.

Psaní zvyšuje nervovou aktivitu

V jednom z posledních průzkumů univerzity v Indianě odborníci testovali dvě skupiny dětí. Jedna dostala za úkol napsat ručně na papír daná písmena, druhá skupina ta samá pouze sledovala natištěná na papíře. Během toho byla dětem pomocí speciálního přístroje měřena nervová aktivita. U dětí, které psaly ručně písmena na papír, byla jednoznačně prokázána vyspělejší aktivita, a to srovnatelná s aktivitou u dospělých lidí.

Styl rukopisu také ovlivňuje to, jak nás okolí vnímá. "Na základě vašeho rukopisu budou lidé hodnotit i vaše nápady a myšlenky. Je proto potřebné se mu věnovat," dodává profesor Steve Graham.

Věda versus selský rozum

Heather Hornová z deníku Atlantic Wire uvádí, že jakkoli jsou tyto výzkumy fascinující, naznačují to, na co už delší dobu poukazují mnozí autoři. Jako příklad dokládá úryvek z rozhovoru s romanopiscem Robertem Stonem z roku 1985 v Paris Review. Hlavní otázkou bylo, zda si Stone píše většinu rukopisů na stroji. "No samozřejmě. Ale jen do té doby, než chci vyjádřit něco těžko pochopitelné. To pak píšu klasicky, abych to přesně vyjádřil.

Na psacím stroji nebo pomocí textového procesoru můžete sice věci napsat mnohem rychleji, ale za cenu toho, že v textu přijdete o drobné náznaky, bohatství textu či přehlednost samotného díla. Ruční psaní vás prostě nutí psát přehledně," uvedl Stone.

Bohumila Kunertová, Novinky

 

Grafologie odhalí skrytá zákoutí vaší duše 

Spousta z nás nikdy neměla příležitost anebo důvod požádat o grafologický rozbor písma, ať už svého nebo někoho jiného. Přitom se dá skutečně hodně poznat z písemného projevu kohokoli.

Služeb grafologů využívají personalisté, proto někdy vyžadují životopis psaný ručně. Nechávají si pak udělat rozbor písma uchazečů o práci nebo porovnat rukopis více adeptů na určitý post. Kriminalistům tato věda usnadňuje v pátrání po autorech padělaných rukopisů.

Co prozradí písmo

I zamilovaní si mohou objednat analýzu provedenou z partnerova milostného (nebo odmítavého) dopisu. Kdo se snaží poznat sám sebe, jednou z cest je rovněž pomoc grafologa.

Z rukopisu se dá vyčíst například vitalita, temperament, přátelskost, morální, volní i negativní vlastnosti. „Rukopis na pisatele dobrému grafologovi odhalí i nejskrytější zákoutí jeho duše,“ říká ing. Zuzana Dobiášová, předsedkyně Asociace grafologů ČR.

Upozorní i na nemoc

„Pokud je grafolog opravdu člověkem na svém místě, musí umět vyčíst prakticky všechny vlastnosti klienta,“ upřesňuje grafoložka a pokračuje: „Dokážeme zjistit, kde je pisatelův základní problém, a umíme mu doporučit řešení.“

Existují, jak dále uvedla, tzv. znaky nepoctivosti, s jejichž pomocí lze zjistit míru asociálního chování jedince. Čím více jich v textu je, tím více negativních vlastností klient má. Z ručně psaného písma je možné odhalovat i některé nemoci.

Pozor na zákon

Na grafology se vedle soukromých osob, které chtějí grafologický rozbor pro své potřeby, obracejí i firmy při výběrových řízeních. Zuzana Dobiášová upozorňuje, že v této souvislosti může snadno dojít k porušení zákona.

„Organizace mnohdy nemá souhlas uchazeče o práci, a přesto nechá analyzovat jeho psaný projev. Málokdo bohužel ví, že podle Občanského zákoníku nelze rozbor bez souhlasu klienta provést,“ říká grafoložka.

Je to vlastně mozkopis

Jak to, že zrovna z rukopisu se dá odhalit charakter pisatele? „Odpověď je jednoduchá,“ vysvětluje odbornice. „Zjednodušeným pohledem na funkci mozku zjistíme, že základem jeho šedé mozkové kůry, ,odpovědné‘ za odlišnost člověka od zvířat, jsou mozkové buňky. Mezi nimi vznikají mozkové spoje, a to především ve chvílích, kdy svými smysly vnímáme, získáváme zkušenosti, tedy když se učíme.“

Na celkových vlastnostech člověka se podílejí nejenom vrozené dispozice, ale i množství a způsob, jakými jsou neurony (mozkové buňky) propojeny. Písmo je obrazem pisatelových mozkových funkcí, zrcadlí jeho charakterové vlastnosti.

"Protože jedním z možných projevů člověka jsou i jeho pohyby a také pohyby ruky, která píše, můžeme tedy z psaného projevu nepřímo odhalit vlastnosti pisatele.“ Písmu se dá tedy nadneseně říkat mozkopis.

Písmo je jakýmsi zrcadlem svého autora. Stejně jako nenalezneme dvoje stejné otisky prstů, nenajdeme ani dvě stejná písma. „Každý psaný projev je originálem a na základě ověřených znalostí a zkušeností z něj můžeme velmi dobře vyčíst charakter autora.“

Olina Táborská, Právo

 

V písmu se odráží nejen naše osobnost, ale i momentální nálada

Ve škole se učíme jednotný typ písma, v průběhu času však svůj naučený styl odlišujeme. Stává se tak vyjádřením naší osobnosti. Když je člověk například šťastný a má opravdu výbornou náladu, bývá jeho písmový obraz uvolněnější – písmo je větší, vzletnější, napsané rychleji. Naopak pokud je vám smutno až depresivno míváte písmo menší.

"S procesem psaní je úzce spojen mozek, který řídí veškeré naše činnosti - chování, mluvení a gestikulaci. Soubor mozkových buněk předává pomocí složitého nervového systému příkazy celému našemu tělu a tudíž také ruce při psaní. Proto je náš rukopis obrazem našich vlastností promítnutých na papíře. Podobně jako u otisků prstů platí, že ani u písma nenajdeme dva stejné rukopisy," vysvětluje problematiku psycholožka Katarina Filasová v odborném zpravodaji společnosti Pentel.

Z písma lze také vyčíst, zda je pisatel unaven či v depresi. Tahy se zdrobňují, ztrácejí štíhlost a může v nich být patrná křečovitost.

Věk i pohlaví se z písma odhaduje velmi těžko

Ovšem pouze v 15 procentech případů lze správně určit, zda je pisatel žena nebo muž. Lze sice hovořit o typických mužských či ženských rysech písma, ale ve skutečnosti se jedná o povahové vlastnosti, jejichž nositelem může být jak muž, tak žena.

Ani věk pisatele nelze s přesností určit. Podle specialistů prý písmo spíše vypovídá, na kolik se cítíme, než kolik nám doopravdy je.

Z písma lze vyčíst:

- sklon řádky odhalí optimismus či pesimismus pisatele

- sklon písma je ukazatelem emociální stability

- rytmus a rychlost psaní často vypovídají o duševní vyrovnanosti a pohotovosti v myšlení

- silný tlak na pero vypovídá a naléhavosti, slabý tlak často znamená citlivost

- mezery mezi slovy podávají svědectví o vztahu pisatele k ostatním lidem, dále také míru jeho společenskosti a potřebu osobního prostoru

Levá hemisféra versus pravá

S vlastním písmem souvisí i pravorukost či levorukost. Mozek je rozdělen na dvě hemisféry – pravou a levou. Pravá řídí levou polovinu těla, levá naopak pravou. U praváků je tedy dominantní levá hemisféra mozku, u leváků pravá.

Leváků je mnohem méně než praváků. Podle odborníků je skutečných leváků pouhých 10 %. Leváctví může být dědičné nebo je ovlivněno hladinou testosteronu (samčí pohlavní hormon) v období nitroděložního vývoje. K leváctví patří nerovnoměrnější vývoj v dětství než u praváků. Leváci mohou mít poruchy v učení, na druhé straně jsou však tvořivější a lépe zvládají prostorové, zrakové a matematické úlohy.

:. Podle grafologů existují čtyři základní skupiny, z nichž každá preferuje jiný psací nástroj. Obyčejnou tužku preferují lidé ovlivnitelní, s častou změnou názorů, náladovostí a nejistotou. Plnící pero zase prozrazuje lidi povýšené, kteří rádi poučují. Realisté píší klasickou propiskou. Fix používají lidé, kteří se snaží vyhýbat problémům.

Psaní podporuje a rozvíjí lehkou motoriku

Díky lehké motorice jsme schopni koordinace oko – ruka atd., což jsou dovednosti důležité i v jiných oblastech života než je pouze psaní. Jejich podstatou je takzvaná grafomotorika, kam spadá vše, co člověk vykonává při psaní či kreslení. Tyto dovednosti mohou také podpořit rozvoj představivosti a fantazie.

Lehkou motoriku je velmi důležité rozvíjet již během raného dětství. Proto s dětmi hrajte nejrůznější hry, které dokáží upoutat dětskou pozornost. Pro představu se může jednat o manipulaci s drobnými a křehkými předměty, vhodným tělesným cvičením (jako uvolňování a zpevňování svalů ruky a celého těla), nácvik „špetky“, obkreslování a napodobování