Místní knihovna Rozsochy

Knihovna v současnosti

KNIHOVNA V SOUČASNOSTI


27751960-1762069063814027-1401849126863338111-n-1
foto-knihovna-2017

Hlavní stránky knihovny v Rozsochách, které jsou pravidelně aktualizovány se nachází na stránkách obce Rozsochy

 
http://www.rozsochy.cz/knihovna-rozsochy/

 

Místní knihovna Rozsochy se každoročně zapojuje do akce:
 

obrazek

 
Knihovna je využívána i jako herna, posluchárna,
místo pro společné setkávání nebo učebna angličtiny!
 
 
 
HISTORIE I SOUČASNOST V NĚKOLIKA BODECH:
 • Knihovna vznikla sloučením původních 3 místních knihoven
 • poskytuje služby čtenářům od roku 1920
 • řadu let spolupracovala s profesionální knihovnou v Novém Městě na Moravě
 • od roku 2002 se přidružila ke knihovně M.J. Sychry ve Žďáře nad Sázavou
 • výraznou změnu prodělala knihovna v roce 2002, kdy se její součástí stalo VEŘEJNÉ INFORMAČNÍ CENTRUM /zkratka VIC/

/knihovna využila dotace z programu „VISK3“ a byla vybavena počítačem se standardním programovým vybavením, faxem, skenerem, barevnou tiskárnou,CD RW mechanikou a připojením na Internet/ 

obrazek

 

 • knihovna se dále zapojila do akce Ministerstva kultury ČR v rámci které je veřejným knihovnám poskytováno po dobu 3 let připojení k internetu zdarma /u nás od srpna 2005/
obrazek
 • akce se protáhla i do dalších let, i v roce 2013 je internet pro všechny návštěvníky knihovny i VIC zcela zdarma
 • v roce 2004 byly pořízeny 2 nové oboustranné regály na knihy
 • díky finančnímu příspěvku z Fondu Vysočina a obce Rozsochy byla knihovna v rámci grantovému programu „Líbí se nám v knihovně“ vybavena novým nábytkem, zakoupeny byly 3 nové židle, nový stůl pro čtenáře, stůl pro knihovnici a stůl pod PC
obrazek

Knihovnici od roku 2001 vykonává Alena Jarošová.

- v roce 2009 byla knihovna spolu s obecním úřadem přestěhována do budovy MŠ Rozsochy.
Přestěhováním získala knihovna výhodnější pozici – bezbariérový přístup a také větší prostor knihovny.

 • i na nové adrese byl zachován původní model snadného přístupu k internetu pro všechny– na chodbě je instalován počítač s připojením na internet, přístupný bez omezení v kterýkoli pracovní den od 7:00 – 16:00 hodin, v sobotu od 14:00 – 16:00 hodin

ZAJÍMAVOSTI:

 • v listopadu 2004 byl knihovně udělen titul „Knihovna Vysočiny 2004“, který nám předal hejtman kraje Vysočina a ředitel Havlíčkobrodské knihovny
obrazek

v roce 2004 získala knihovna prostřednictvím podaného inzerátu asi 2000 knih, které jsou postupnì zařazovány
 • knihovna se s bohatým pětidenním programem každoročně připojuje do celostátní akce „Celé Česko čte dětem“
 • knihovna poskytuje celoročně případným zájemcùm vzdělávací službu „INTERNET PRO VŠECHNY“. Služba je poskytována zdarma, délka a rozsah dle individuálních potřeb každého zájemce.

obrazek

KNIŽNÍ FOND:

 • stav knihovního fondu se neustále mění – každoročnì jsou nakupovány nové knihy, zároveň jsou staré, poničené a nečtivé knihy odepisoványv naší knihovně je tedy kolem 3 600 knih 
 •  
 • knižní fond je rozdělen na.:
 • beletrii pro mládež -
 • beletrii pro dospělé
 • literaturu pro děti
 • naučnou literatura pro dospělé
 • naučnou literatura pro děti
 • časopisy / Květy, Vlasta, Téma, Chalupář/

Jednou z priorit naší knihovny je i nákup knih s regionální tématikou, tato literatura je také v knihovně samostaně prezentována.

 • v roce 2007 byla v knihovně provedena hloubková inventura, knižní fond byl zaktualizován, knihy byly opatřeny čárovým kódem a nově zapsány do elektronického přírůstkového seznamu
 • pravidelně je obmněňován výměnný fond  z knihovny M.J.Sychry /zkratka VF/

/soubor několika stovek knih, které si vypůjčíme z knihovny M.J.Sychry, zařadíme mezi náš knižní fond a půjčujeme čtenářùm, dle potřeby a požadavků čtenářů soubor knih vrátíme a vypůjčíme nový – např. dle vlastního výběru/

 • knihovna je tak neustále „živá“, obsahuje knižní novinky, knihy všech žánrů
 • kromě VF jsou každoročně nakupovány nové knihy – náklady hradí obec Rozsochy
 • v knihovně jsou knihy zaevidovány, orazítkovány, označeny, zabaleny, zařazeny a posléze půjčovány čtenářùm
 • v průběhu roku jsou prováděny odpisy starých, poničených nebo nečtivých knih
 • knihovna poskytuje své služby zdarma
obrazek

 

 
 

obrazek

Knihovna v Rozsochách je spolu s obecním úřadem přestěhována do nových bezbariérových prostor  - přízemí budovy MŠ Rozsochy.

Fotografie knihovny:

 

obrazek

 

 obrazek

                                                          

obrazek

               Naučná literatura pro děti

 

obrazek

 

 

obrazek

foto: Veřejné informační centrum v knihovně

 
Desatero bezpečného internetu

Pro Vaše bezpečí stačí dodržet pár dùležitých, ale přitom jednoduchých zásad.

 1. Nedávej nikomu adresu ani telefon. Nevíš, kdo se skrývá za monitorem.
 2. Neposílej nikomu, koho neznáš, svou fotografii a už vůbec ne intimní.
 3. Udržuj hesla k e-mailu i jinam v tajnosti, nesděluj je ani blízkému kamarádovi.
 4. Nikdy neodpovídej na neslušné, hrubé nebo vulgární maily a vzkazy.
 5. Nedomlouvej si schůzku na internetu, aniž bys o tom řekl někomu jinému.
 6. Pokud narazíš na obrázek, video nebo e-mail, který tì šokuje, opusť webovou stránku.
 7. Svěř se dospělému, pokud tě stránky uvedou do rozpaků nebo vyděsí.
 8. Nedej šanci virùm. Neotvírej přílohu zprávy, která přišla z neznámé adresy.
 9. Nevěř každé informaci, kterou na Internetu získáš.
 10. Když se s nìkým nechceš bavit, nebav se.